Kassaapparat og POS / Kassaloven – Ny lov om kassasystemer

Kassaloven – Ny lov om kassasystemer

Skrevet av: Inventum

Publisert: 19.07.17 - Sist oppdatert: 13.02.20

Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. For å redusere problemet med svart økonomi i kontantsalgbransjen har Stortinget vedtatt en ny lov om kassasystemer. Det nye regelverket stiller nye krav til kassasystemer som tilbys på det norske markedet. Alle leverandører som selger, leier eller låner ut kassasystemer, skal fra 1. januar 2017 ha oppdatert sine kassasystemer i henhold til den nye kassaloven.

Bokføringspliktige bedrifter må ha gjennomføre systemendringene innen 2019.

Hvorfor?

Formålet med den nye kassaloven er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter.

Hvem?

  • Alle bokføringspliktige må ha et godkjent kassasystem fra 1. januar 2019.
  • Alle kassasystem som tas i bruk fra 1. januar 2017 skal tilfredsstille kravene.
  • Innen utgangen av 2016 vil Skattedirektoratet ha en liste over godkjente kasser på sin webside.

Hva betyr dette for meg som bruker et kassaapparat?

  • Det kassaapparat du har fra 2016 eller tidligere i dag, som følger reglene i 2016, kan brukes slik det står til desember 2018.
  • Det samme gjelder et du kjøper innen utgangen av 2016.
  • Senest desember 2018 må et slikt kassaapparat oppgraderes til en versjon som står på Skattedirektoratets liste, eller byttes med ett som står på listen.
  • Skal du ta i bruk kassaapparat fra og med 2017 må dette stå på Skattedirektoratets liste.

Alle må oppgradere eller bytte ut sitt kasseapparat innen 2019. Med Omega fra Finn Clausen kan du gjøre det allerede i dag!

 

Les relaterte artikler:

 

Kilde: www.skatteetaten.no/kassasystem

Anbefalte saker:

Img 0835

Bli kjent med Inventum Narvik Kontorsenter

Inventum Narvik Kontorsenter ble etablert i oktober 2016. ...
Savo Skisse Cover

Inventumkatalogen 2019/2020

Se hele katalogen her - nå med linker ...
Unadjustednonraw Thumb 188e

Bli kjent med Inventum Kontor og Kaffe

Inventum Kontor og Kaffe er en totalleverandør innenfor ...
Kaffe

Forskjellige kaffedrikker

Det finnes mange forskjellige kaffedrikker. Her kan du ...